Funkcja toposów ojczyzny‑matki i ojczyzny‑okrętu. Kazania sejmowe Piotra Skargi

Tekst: Joanna J. Gawlikowska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Julian Krzyżanowski, Publicystyka religijna i polityczna, [w:] tegoż, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, Warszawa 1986, s. 167–169.
  • Źródło: Julian Krzyżanowski, Publicystyka religijna i polityczna, [w:] tegoż, Historia literatury polskiej. Alegoryzm – preromantyzm, Warszawa 1986, s. 169.
  • Źródło: Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty), oprac. S. Kot, Kraków 1939.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida