Funkcja wewnętrzna państwa

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Sidorkiewicz Krzysztof, „Studia Elbląskie”, nr 11.
  • Encyklopedia PWN, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl.
  • ARP stawia na innowacje – państwowe wsparcie dla start-upów, dostępny w internecie: arp.pl [dostęp 17.07.2019 r.].
  • Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2014.
  • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 18.08.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl.
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl.
  • Powszechna deklaracja praw człowieka, dostępny w internecie: pl.wikisource.org.
  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida