Funkcje mitów dawniej i dziś

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Mircea Eliade, Sacrum mit historia. Wybór esejów, tłum. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1993.
  • Władysław Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1987.
  • Szymon Cyprian Czupryński, Przemiany mitów i mitologizacja w warunkach tworzenia się społeczeństwa pluralistycznego na przykładzie mieszkańców Białegostoku, Białystok 2015.
  • Marcin Napiórkowski, Dlaczego dzicy są dzicy, a my – racjonalni, [w:] tegoż, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, Warszawa 2013.
  • Marcin Napiórkowski, Dlaczego dzicy są dzicy, a my – racjonalni?, [w:] tegoż, Mitologia współczesna. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców zamieszkałych w globalnej wiosce, Warszawa 2013.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida