Genetyczne podłoże transformacji nowotworowej

Tekst: Daria Reczyńska, Elżbieta Nowacka-Kuźma

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.