Geneza obywatelstwa i podziału prywatne – publiczne

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Krzysztof Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, dostępny w internecie: ce.uw.edu.pl [dostęp 2.03.2021 r.].
  • Źródło: Platon, Protagoras, Warszawa 1958, s. 318.
  • Źródło: Mateusz Nieć, Z genezy pojęcia obywatelstwa, „Państwo i Społeczeństwo” 2006, nr 1 (VI), s. 22.
  • Źródło: Krzysztof Trzciński, Obywatelstwo w Europie. Idea i jej wyraz formalny w perspektywie historycznej, „Studia Europejskie” 2002, nr 2, s. 49.
  • Źródło: Magdalena Mastalerz, Społeczeństwo obywatelskie, jako przestrzeń dla organizacji samorządowych w tradycji liberalnej i republikańskiej. Wybrane aspekty, „Studia Paradyjskie” 2018, nr 28, s. 336.