Geneza państwa – podsumowanie

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Janusz Wierzbicki, Funkcje systemu finansowego państwa w warunkach gospodarki planowej, dostępny w internecie: repozytorium.amu.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Barbara Anna Jelonek, Idea umowy społecznej, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Karol Jasiński, Koncepcja państwa, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Edward Sienkiewicz, Koncepcja państwa według św. Augustyna, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Piotr Bojarski, Początki państwa polskiego. Polska Mieszka I na salonach Europy, 2.07.2015 r., dostępny w internecie: wyborcza.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Kunicka‑Goldfinger Agata, Piłat Joanna, Podbielkowski Maciej, Repetytorium. Wiedza o społeczeństwie. Liceum – poziom podstawowy i rozszerzony, Warszawa – Bielsko-Biała 2011.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida