Globalizacja i antyglobalizm

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Piotr Maśloch, Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
  • Łukasz Konsor, „Antyglobalizm” – charakterystyka idei, dostępny w internecie: zb.eco.pl [dostęp 26.10.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida