Globalizacja i jej problemy

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Pisarek Walery, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008.
  • Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, dostępny w internecie: globalizacja.genialne.info [dostęp 6.07.2020 r.].
  • Klein Naomi, No Logo: No Space, No Choice, No Jobs, tłum. Hanna Pustuła, Izabelin 2004.
  • „Trybuna” 2004.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida