Globalizacja i jej problemy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008, s. 289.
  • Źródło: Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji, dostępny w internecie: globalizacja.genialne.info [dostęp 6.07.2020 r.].
  • Źródło: Naomi Klein, No Logo: No Space, No Choice, No Jobs, tłum. Hanna Pustuła, Izabelin 2004, s. 9.
  • Źródło: Nowy, potworny świat. Z Francisem Fukuyamą rozmawiała Małgorzata Borkowska, „Trybuna” 2004.