Gospodarka Stanów Zjednoczonych w XIX wieku

Tekst: Michał Kopczyński, Maciej Przybyliński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Listy z Ameryki. Cytat za: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sienkiewicz-listy-z-podrozy-do-ameryki.html.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz o gospodarczym znaczeniu budowy kolei żelaznych w Stanach Zjednoczonych w drugiej połowie XIX w. Cytat za: Stany Zjednoczone Ameryki Północnej 1865 - 1914. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 38, oprac. W. Michowicz, Warszawa 1959, s. 55.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida