Groteska, oniryzm, humor.

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Jerzy Pilch, Marsz Polonia, Warszawa 2008.
  • Źródło: Jan Błoński, Rozbieranie Józia. Lektura „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida