Grunwald – przegrane zwycięstwo?

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku pańskim 1410, Biblioteka ATeKa, A.T. Kijowski, dostępny online [w:] biblioteka.kijowski.pl.
  • Źródło: Grunwald, [w:] Maria Konopnicka, Poezje wydanie zupełne, krytyczne tom I, 1915.
  • Źródło: Ignacy Jan Paderewski, 15 lipca 1910 r., fundator pomnika, z okazji jego odsłonięcia, tekst dostępny online, artykuł Pomnik Grunwaldzki w Krakowie, Wikipedia.org.
  • Źródło: Fragment kroniki Jana Długosza. Cytat za: J. Długosz, Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Kraków 2009, s. 121-130.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida