Hebrajczycy w Palestynie

Autor: Michał Sempołowicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Stary Testament, 2 Księga Samuela, [w:] Biblia Tysiąclecia.
  • Źródło: Stary Testament, Księga Królewska, [w:] Biblia Tysiąclecia.