Hermeneutyka Paula Ricoeura

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Paul Ricoeur, Konflikt hermeneutyk: epistemologia interpretacji, [w:] tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. J. Skoczylas, Warszawa 1985.
  • Źródło: Paul Ricoeur, Symbol daje do myślenia, [w:] tegoż, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, tłum. S. Cichowicz, Warszawa 1985.
  • Źródło: Paul Ricoeur, Symbol daje do myślenia (fragment), tłum. S. Cichowicz.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida