Hermeneutyka: recepcja i dyskusja

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Definicje słownikowe powstały we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Barańczak, Spójrzmy prawdzie w oczy.
  • Źródło: Thomas Bernhard, Dawni mistrzowie (fragment), tłum. M. Kędzierski.