Historia doktryny liberalnej

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: John Locke, Dwa traktaty o rządzie, 1690. Cytat za: Dawid Kamerschen, Richard McKenzie, Clark Nardinelli, Ekonomia, Warszawa 1989, s. 77.
 • Źródło: Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów.
 • Źródło: Jean Jacques Rousseau, Ekonomia polityczna, 1755.
 • Źródło: Kamerschen Dawid, Nardinelli Clark, McKenzie Richard, Ekonomia, 1989 r., dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 20.03.2020 r.].
 • Źródło: Jean‑Jacques Rousseau, Ekonomia polityczna, dostępny w internecie: wikiquote.org [dostęp 11.05.2020 r.].
 • Źródło: Mill John Stuart, Utylitaryzm o wolności, Warszawa 2012, s. 120.
 • Źródło: Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Księga IV, rozdz. II., dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 20.03.2020 r.].
 • Źródło: Adam Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Księga III, rozdz. IV., dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 20.03.2020 r.].
 • Źródło: Monteskiusz, O duchu praw, tłum. Tadeusz Boy‑Żeleński, dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 20.03.2020 r.].
 • Źródło: Ludwig Von Mises, Mentalność Antykapitalistyczna, Warszawa 2012, s. 51.
 • Źródło: Monteskiusz, O duchu praw, tłum. Tadeusz Boy-Żeleński, 1784, s. 81.
 • Źródło: John Stuart Mill, Utylitaryzm o wolności, Warszawa 2012, s. 120.
 • .