Horacy i jego naśladowcy

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Horacy, Epoda II Laudatio vitae rusticae (Pochwała życia wiejskiego), [w:] tegoż, Ody i epody, t. 1, oprac. O. Jurewicz, tłum. J. Birkenmajer, Wrocław 1986, s. 384–390.
 • Źródło: Elżbieta Sarnowska-Temeriusz, Horacjanizm, [w:] łownik literatury staropolskiej (Średniowiecze – Renesans – Barok), red. T. Michałowskiej, Wrocław 1990, s. 270.
 • Źródło: Horacy, Carmen III 22 (Do Diany), [w:] tegoż, Dwadzieścia dwie ody, oprac. S. Stabryła, tłum. A. Ważyk, Wrocław 1991, s. 57.
 • Źródło: Horacy, Oda IV 11 (Est mihi nonum superantis annum), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. Z. Kubiak, Wrocław 1971, s. 158–160.
 • Źródło: Horacy, Oda I 9 (Vides ut alta stet nive candidum), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. J. Tuwim, Wrocław 1971, s. 18–19.
 • Źródło: Horacy, Oda I 13 (Cum tu, Lydia Telephi), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. L. Rydel, Wrocław 1971, s. 25–26.
 • Źródło: Horacy, Oda I 11 (Tu ne quaesieris…), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. H. Sienkiewicz, Wrocław 1971, s. 21.
 • Źródło: Horacy, Oda I 30 (O Venus Regina Cnidi Paphique), [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, tłum. A. Asnyk, Wrocław 1971, s. 46.
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Exegi monumentum, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 349.
 • Źródło: Stanisław Trembecki, Rectius vives, Licini, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 347–348.
 • Źródło: Jan Andrzej Morsztyn, Wiosna, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 340–341.
 • Źródło: Maciej Kazimierz Sarbiewski, Epoda III (Pochwała spokoju w zakonie), [w:] tegoż, Liryki oraz „Droga rzymska” i fragment „Lechiady”, oprac. J. Okoń, M. Korolko, tłum. T. Karyłowski, Warszawa 1980, s. 45–455.
 • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń I 1 Intactis opulentior, [w:] Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 2008, s. 7–11.
 • Źródło: Sebastian Petrycy, Winszowanie wieczne, [w:] Horacy, Wybór poezji, oprac. J. Krókowski, Wrocław 1971, s. 338.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida