Imperium Habsburgów

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Brandi K., Cesarz Karol V. Powstanie światowego imperium, Oświęcim 2016.
 • Źródło: Wyczański A., Historia powszechna. Wiek XVI, Warszawa 1987.
 • Źródło: , [w:] S. Grzybowski, Wieka historia świata. Tom 6. Narodziny świata nowożytnego 1453-1605, Kraków 2005, s. 544.
 • Źródło: Ernest [syn cesarza Maksymiliana II], Fragment przedelekcyjnej opinii na temat kandydatury na tron polski Ernesta Habsburga, [w:] Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1999, s. 106.
 • Źródło: Fragment opracowania historycznego, [w:] Stanisław Grzybowski, Wielka historia Polski. Dzieje Polski i Litwy (1506–1648 ), t. 4, Kraków 2000, s. 160.
 • Źródło: , [w:] Paweł Machcewicz, Tadeusz Miłkowski, Historia Hiszpanii, Wrocław 2009, s. 125.
 • Źródło: Instrukcja Karola V dla Filipa II (1555 r.), [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 112–113.
 • Źródło: , [w:] Historia powszechna 1500–1648. Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Cynarski, Kraków 1981, s. 112–153.
 • Źródło: , [w:] Historia powszechna XVI wieku. Teksty źródłowe, oprac. Z. Boras, M. Serwański, Poznań 1978, s. 157.
 • Źródło: Brandi K., Cesarz Karol V. Powstanie światowego imperium, Oświęcim 2016.
 • Źródło: M. Ferenc, Epoka nowożytna. Teksty źródłowe, Warszawa 2001, s. 61.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida