Inni ludzie w innych światach – człowiek w warunkach ekstremalnych u Tadeusza Borowskiego i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Bibliografia:

  • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2006.
  • Przez Auschwitz, Dachau i Monachium, czyli Tadeusz Borowski wraca do Polski, [w:] Bikont Anna, Szczęsna Joanna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006.
  • Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu, Warszawa 2010.
  • Herling-Grudziński Gustaw, Inny Świat. Zapiski sowieckie;, Kraków 2006.
  • Dzień na Harmenzach, [w:] Borowski Tadeusz, Proszę państwa do gazu, Warszawa 2010.
  • Pieśń, [w:] Borowski Tadeusz, Pisma, t. 1: Poezja, Warszawa 2004.
  • Burek Tomasz, Cały ten okropny świat. Sztuka pamięci głębokiej a zapiski w „Innym świecie” Herlinga-Grudzińskiego, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, red. R. K. Przybylski, S. Wysłouch, Poznań 1991.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida