Inny świat Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jako traktat moralny

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Skarga Barbara, „Kultura Niezależna” 1986, t. 19.
 • Herling-Grudziński Gustaw, Nocne łowy, [w:] tegoż, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
 • Stabro Stanisław, Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat. Fenomenologia cierpienia, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, Poznań 1991.
 • Dostojewski Fiodor, Zapiski z martwego domu, [w:] Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat, Kraków 2000.
 • Ryszard Krupiński, Słownik psychologiczny, Warszawa 2008.
 • Wojciszke Bogdan, Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2002.
 • Herling-Grudziński Gustaw, Mój Bildungsroman. Rozmowa o „Innym świecie” [rozmowa G. Herlinga-Grudzińskiego z W. Boleckim], [w:] tegoż, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
 • Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
 • Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000.
 • Szymborska Wisława, Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, [w:] Wołanie do Yeti, Kraków 2013.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida