Inny świat Gustawa Herlinga‑Grudzińskiego jako traktat moralny

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Katarzyna Tomaszek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Barbara Skarga, Świadectwo ,,Innego świata”, „Kultura Niezależna” 1986, t. 19, s. 11–12.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Nocne łowy, [w:] tegoż, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 96–97.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 176.
 • Źródło: Stanisław Stabro, Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat. Fenomenologia cierpienia, [w:] Etos i artyzm. Rzecz o Herlingu-Grudzińskim, Poznań 1991, s. 25.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 30.
 • Źródło: Fiodor Dostojewski, Zapiski z martwego domu, [w:] Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat, Kraków 2000, s. 53–54.
 • Źródło: Ryszard Krupiński, Słownik psychologiczny, Warszawa 2008, s. 112.
 • Źródło: Bogdan Wojciszke, Człowiek wśród ludzi, Warszawa 2002, s. 47.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Mój Bildungsroman. Rozmowa o „Innym świecie” [rozmowa G. Herlinga-Grudzińskiego z W. Boleckim], [w:] tegoż, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 19–21.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 176.
 • Źródło: Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat. Zapiski sowieckie, Kraków 2000, s. 18.
 • Źródło: Wisława Szymborska, Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej, [w:] Wołanie do Yeti, Kraków 2013, s. 176.