Inspiracje religijne i kulturowe Jana Jakuba Kolskiego. Jańcio Wodnik

Tekst: Małgorzata Bazan, Marzenna Śliwka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ewangelia św. Mateusza, 3, 1-17, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
  • Pindel Tomasz, Zjawy, szaleństwo i śmierć. Fantastyka i realizm magiczny w literaturze hispanoamerykańskiej, Kraków 2004.
  • Skarga Piotr, Żywoty świętych.
  • Cytat za: Michał Chaciński rozmawia z Janem Jakubem Kolskim, magazyn filmowy Jedna scena, TVP.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida