Instytucje państw liberalnych

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Karol Jasiński, Polityka państwa liberalno-demokratycznego wobec religii, „Nurt SVD” 2017 r., nr 51/2 (142), dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Piotr Beniuszys, Zakres wpływu idei liberalizmu na procesy polityczne w zmieniającej się rzeczywistości kulturowej i cywilizacyjnej współczesnego świata, „Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość”, nr 8/2011, dostępny w internecie: bazhum.muzhp.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Jarosław Szczepański, Raport z badania Trójkąt Ideologiczny, 2015 r., dostępny w internecie: depot.ceon.pl [dostęp 29.06.2021 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 13.10.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: Familia, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 13.10.2020 r.].