Instytucje stojące na straży praworządności

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 13.05.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
  • Wąsicka Marta, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako przedmiot zainteresowania polityków, Poznań 2014.
  • Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w roku 2016, dostępny w internecie: bip.brpo.gov.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
  • Jakub Rzucidło, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako konstytucyjny organ ochrony wolności słowa i prawa do informacji w radiofonii i telewizji, dostępny w internecie: repozytorium.uni.wroc.pl [dostęp 13.02.2020 r.].
  • Leksykon politologii, red. Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Wrocław 2004.
  • Ustawa z dnia 2 grudnia 1960 r. o Komitecie do spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 12.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida