Instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marek Chmaj, Ewolucja ustawodawstwa o partiach politycznych w Polsce do 1990 r., „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1994, t. I, 13, s. 181.
  • Źródło: Wiesław Skrzydło, Partie polityczne w systemie przedstawicielskim PRL, „Ruch Prawniczy i Ekonomiczny” 1959, t. 21, s. 31.
  • Źródło: Beata Kosowska-Gąstoł, Prawna instytucjonalizacja partii politycznych na poziomie europejskim, „Studia Europejskie” 2005, t. 2.
  • Źródło: Anna Materska-Sosnowska, Instytucjonalizacja polskiego systemu partyjnego – wybrane aspekty, „Studia Politologiczne”, t. 22, s. 81.
  • Źródło: Wojciech Sokół, Marek Żmigrodzki, Instytucjonalizacja Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej. Pomiędzy izolacją a relewancją polityczną, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 2000, t. VII, s. 72.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida