Integracja synaptyczna – sumowanie przestrzenne i czasowe bodźców