Interakcje społeczne i socjalizacja

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Matki naśladują konsumenckie zachowania córek, 27.02.2018 r., dostępny w internecie: newsweek.pl [dostęp 23.12.2019 r.].
  • Lidia Jakubowska, Rola socjalizacji i wychowania w życiu człowieka, dostępny w internecie: dknuwnazwa.wordpress.com [dostęp 23.11.2019 r.].
  • Marcin Skinder, Teoretyczne uwarunkowania i zastosowanie komunikowania w społeczeństwie informacyjnym, „Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania” 2013 r., nr 3, dostępny w internecie: repozytorium.ukw.edu.pl [dostęp 20.04.2020 r.].
  • Adam Koperek, Socjalizacja jako społeczno-wychowawczy proces integracji jednostki ze społeczeństwem, dostępny w internecie: pedkat.pl [dostęp 23.12.2019 r.].
  • Agnieszka Zduniak, Socjalizacja w kontekście nowoczesnego społeczeństwa, „Zeszyty Naukowe KUL 56” 2013 r., nr 1 (221), dostępny w internecie: kul.pl [dostęp 23.12.2019 r.].
  • Mirosław Ciesielski, Smartfon w walce z finansowym wykluczeniem, dostępny w internecie: obserwatorfinansowy.pl [dostęp 23.12.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida