Jak czytać dramaty? Dramat groteskowy: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy. Część 1

Tekst: Tomasz Macios

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Szkolnym PWN

Bibliografia:

 • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, Łódź 2010.
 • Źródło: Magdalena Chlasta-Dzięciołowska, Nad wodą wielka i czystą, [w:] Lekcje czytania. Eksplikacje literackie cz. 2, Wrocław 1999, s. 189–200.
 • Źródło: Dorothea Forstnerosb, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 65.
 • Źródło: William Wordsworth, Żonkile, tłum. Maciej Froński.
 • Źródło: William Wordsworth, Świat ludzkich spraw zbyt wiele dla nas znaczy, tłum. Stanisław Barańczak.
 • Źródło: Kazimierz Przerwa Tetmajer, Znad morza, [w:] tegoż, Poezje, t. 2, Warszawa 1924, s. 63.
 • Źródło: Zbigniew Herbert, Do rzeki, [w:] tegoż, Wiersze zebrane, Kraków 2011, s. 451.
 • Źródło: Eliza Orzeszkowa, Nad Niemnem (fragment), Wrocław 2009.
 • Źródło: Stefan Żeromski, Wierna rzeka (fragment), Wrocław 1978.
 • Źródło: Stéphane Mallarmé, Wiatr morski, [w:] J. Lisowski, Antologia poezji francuskiej, t. 3, tłum. R. Matuszewski, Warszawa 2000, s. 559.
 • Źródło: Lucjan Rydel, Zatruta studnia [oktawa pierwsza], [w:] J. Malczewski, tekst L. Rydla, Zatruta studnia, Kraków [1907, b.n.s].
 • Źródło: Adam Mickiewicz, Nad wodą wielką i czystą.
 • Źródło: Czesław Zgorzelski, O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień, Warszawa 1976, s. 398.
 • Źródło: Marian Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001, s. 59.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida