Jak interpretować utwory poetyckie?

Tekst: Marta Tomczyk-Maryon

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Materiał powstaw we współpracy z Wydawnictwem Naukowym PWN

Bibliografia:

  • Źródło: Marian Stala, Trzy nieskończoności. O poezji Adama Mickiewicza, Bolesława Leśmiana i Czesława Miłosza, Kraków 2001, s. 33.
  • Źródło: Zbigniew Herbert, Epizod w bibliotece, [w:] tegoż, Hermes, pies i gwiazda, Warszawa 2021, s. 92.
  • Źródło: licencja: CC BY 3.0. Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o. na podstawie https://astartedotblog.wordpress.com/2017/05/11/roznice-miedzy-analiza-a-interpretacja-tekstu/.