Jak komunikaty pozajęzykowe wpływają na odbiór wypowiedzi?

Tekst: Martyna Buliżańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida