Jak napisać recenzję filmu?

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Teresa Kosyra-Cieślak, Monika Ekert

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Ewa Szczęsna, Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa 2004.
  • Źródło: Mirosław Jelonkiewicz, Autorska recenzja filmowa przygotowana na zajęcia z cudzoziemcami, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 2010.