Jak wyodrębnić zjawisko z kontekstu i wskazać istotne czynniki dla jego przebiegu?

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida