Jean‑François Lyotard: poglądy

Tekst: Sławomir Rzepczyński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Bibliografia:

  • Źródło: Anna Legeżyńska, Wykład o wzniosłości.
  • Źródło: Jean François Lyotard, Nauka ponowoczesna jako poszukiwanie instabiliów.
  • Źródło: Jean François Lyotard, Uprawomocnienie przez paralogię .
  • Źródło: Jean-François Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Korespondencja 1982‑1985.
  • Źródło: Jean-François Lyotard, Odpowiedź na pytanie: Co to jest ponowoczesność?, [w:] tegoż, Jean‑Fransois Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, Korespondencja 1982‑1985, tłum. Jacek Migasiński, Warszawa 1998, s. 23–28.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida