Jednostka i grupy społeczne cz. 1

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Leksykon politologii. Wraz z aneksem, Wrocław 2004: grupa społeczna.
  • Kofta Mirosław, „Diametros” 2006, nr 7.
  • encyklopedia.pwn.pl: grupa społeczna.
  • encyklopedia.pwn.pl: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).
  • encyklopedia.pwn.pl: grupa odniesienia.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida