Jednostka i grupy społeczne cz. 1

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut, Leksykon politologii. Wraz z aneksem, Wrocław 2004, s. 125–126: grupa społeczna.
  • Źródło: Mirosław Kofta, Dlaczego potrzebujemy podmiotowości?, „Diametros” 2006, nr 7, s. 166–170.
  • Źródło: encyklopedia.pwn.pl: grupa społeczna.
  • Źródło: encyklopedia.pwn.pl: Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP).
  • Źródło: encyklopedia.pwn.pl: grupa odniesienia.