Jednostka i grupy społeczne cz. 2

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Encyklopedia PWN: janczarowie, dostępny w internecie: pwn.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Szymon Kaśków, Weronika Urbanek, Kamila Wyka, Czy (…) ma sens?, dostępny w internecie: wpsnz.uz.zgora.pl [dostęp 15.06.2020 r.].
  • Koperek Adam, Socjalizacja jako społeczno-wychowawczy proces integracji jednostki ze społeczeństwem, [w:] Pedagogika Katolicka : czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli, t. 1/2011.
  • Opinie dotyczące roli państwa na rynku pracy w różnych klasach społecznych. Badanie PolPaN 1988–2013, [w:] Janicka Krystyna, Słomczyński Kazimierz M., Struktura społeczna w Polsce: klasowy wymiar nierówności , Zielona Góra 2014.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida