Józef Wybicki Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Autor: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Tadeusz Swat, O tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 10, s. 61.
  • Źródło: Tadeusz Swat, O tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 10, s. 57.
  • Źródło: Tadeusz Swat, O tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/1, s. 61–63.
  • Źródło: Tadeusz Swat, O tradycji „Mazurka Dąbrowskiego”, „Niepodległość i Pamięć” 1998, nr 5/1, s. 68–69.
  • Źródło: Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod, oprac. S. Chwin, Wrocław 1997, s. 57.
  • Źródło: Józef Wybicki, Pieśń Legionów Polskich we Włoszech, [w:] Zdzisław Libera, Poezja polska XVIII wieku, Warszawa 1976, s. 445–446.