Kamień milowy czy krok wstecz? Znaczenie Wielkiej Rewolucji Francuskiej

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Baszkiewicz, Historia Francji, Wrocław 1999.
  • Źródło: Historia Francji, dostępny w internecie: axl.cefan.ulaval.ca.
  • Źródło: Dekret z 27 brumaire’a roku III (17 listopada 1794) o szkołach podstawowych, dostępny w internecie: www.axl.cefan.ulaval.ca.
  • Źródło: Renaud Escande, Fragment spisu treści, Czarna Księga Rewolucji Francuskiej, Dębogóra 2015.
  • Źródło: Alexandre Gady, Wandalizm rewolucyjny, [w:] Renaud Escande, Czarna księga rewolucji francuskiej, tłum. B. Biały, J. Gruszka, M. Jurek, K. Kubaszczyk, Dębogóra 2015, s. 301.
  • Źródło: Edmund Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, [w:] Jarosław Czubaty, Historia dla maturzysty. Nowożytność, Warszawa 2006, s. 208.
  • Źródło: Fragment wywiadu z Gaêlem Nofrim, dostępny w internecie: http://www.lefigaro.fr.
  • Źródło: François Furet, Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej, tłum. B. Janicka, Warszawa 1994, s. 7.
  • Źródło: Projekt Condorceta przedstawiony Zgromadzeniu Narodowemu 20 i 21 IV 1792 r., [w:] Wybór tekstów źródłowych do historii wychowania, t. 1, oprac. J. Walczyna, S. Wołoszyn, Warszawa 1962.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida