Kandyd odwiedza Eldorado – utopia w powiastce filozoficznej Woltera

Tekst: Paweł Pluta, zespół redakcyjny

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Marcin Furlepa, Pojęcie utopii na przestrzeni wieków, „Studenckie Zeszyty Naukowe” 2001, nr 4/7, s. 13.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] tegoż, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 129.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] tegoż, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 131–132.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] tegoż, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 129–130.
  • Źródło: Wolter, Kandyd, [w:] tegoż, Powiastki filozoficzne, tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1985, s. 131.
  • .
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida