Kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie

Liceum ogólnokształcące i technikum
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Włodzimierz Wróbel, Andrzej Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 412.
  • Źródło: Jak walczyć z przestępczością? Większość Polaków „za” zaostrzeniem i „sumowaniem” kar, 22.04.2019 r., dostępny w internecie: pch24.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Źródło: Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Bodnar o podwyższaniu kar: Ważna nieuchronność kary, a nie jej wysokość, 27.01.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Źródło: Bronisław Tumiłowicz, Czy surowa polityka karna przynosi spadek przestępczości?, 22.04.2019 r., dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida