Kary i środki karne obowiązujące w polskim prawie

Bibliografia:

  • Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010.
  • Jak walczyć z przestępczością? Większość Polaków „za” zaostrzeniem i „sumowaniem” kar, 22.04.2019 r., dostępny w internecie: pch24.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Agnieszka Pochrzęst-Motyczyńska, Bodnar o podwyższaniu kar: Ważna nieuchronność kary, a nie jej wysokość, 27.01.2019 r., dostępny w internecie: prawo.pl [dostęp 18.05.2020 r.].
  • Bronisław Tumiłowicz, Czy surowa polityka karna przynosi spadek przestępczości?, 22.04.2019 r., dostępny w internecie: tygodnikprzeglad.pl [dostęp 9.01.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 9.01.2020 r.].