Katastrofizm poezji Jana Kasprowicza

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 172.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Moja pieśń wieczorna, Kraków 1990, s. 220.
  • Źródło: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Nienasycenie, oprac. J. Degler, L. Sokół, Warszawa 1996, s. 599.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 161.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 168.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 162.
  • Źródło: Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990, s. 167.