Katastrofizm poezji Jana Kasprowicza

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990.
  • Jan Kasprowicz, Moja pieśń wieczorna, Kraków 1990.
  • Witkiewicz Stanisław Ignacy, Nienasycenie, oprac. J. Degler, L. Sokół, Warszawa 1996.
  • Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990.
  • Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990.
  • Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990.
  • Jan Kasprowicz, Dies irae, Kraków 1990.