Kazimierz Przerwa-Tetmajer – znawca i miłośnik sztuki

Tekst: Justyna Bajda

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • [K. Tetmajer do J. Tetmajerowej, list z dn. 6 XII [18]94, Heidelberg, rkps Biblioteki PAN w Krakowie, nr 4657, t. 1, zbiory zastrzeżone, cyt. za: J. Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwa-Tetmajera, Warszawa 2003.
  • Magdalena i Chrystus (Do obrazu Edelfelta Christ et Madeleine), [w:] Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Poezje, t. 1, Warszawa 1924.
  • Justyna Bajda, Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycznej i wyobraźni plastycznej Kazimierza Przerwa-Tetmajera, Warszawa 2003.
  • Różewicz Tadeusz, Nasz Wieszcz Adam.
  • Różewicz Tadeusz, Jul Słowacki.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida