Kierunki w sztuce końca XIX wieku

Tekst: Fryderyk Nguyen

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, W lesie, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 226.
  • Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963.
  • Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, wybór M. Jastrun, Wrocław 1963, s. 3.