Klasycystyczny charakter bajek Ignacego Krasickiego

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Klimowicz Mieczysław, Oświecenie, Warszawa 1999.
  • Janina Abramowska, „Bajki i przypowieści” Krasickiego czyli krytyka sztuki sądzenia, [w:] Józef T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki, Warszawa 1992.
  • Ignacy Krasicki, Groch przy drodze.
  • Ignacy Krasicki, Wyżeł i brytan.
  • Ignacy Krasicki, Kogut i kot.
  • Sekstus Empirikus, Zarysów Pirrońskich księga pierwsza, druga i trzecia, tłum. A. Krokiewicz, Kraków 1931.
  • Wacław Borowy, O bajkach Krasickiego, [w:] Józef T. Pokrzywniak, Ignacy Krasicki, Warszawa 1992.
  • Franciszek Ksawery Dmochowski, Sztuka rymotwórcza, oprac. S. Pietraszko, Wrocław 1956.
  • Ignacy Krasicki, Ptaszki w klatce, [w:] Dzieła wybrane, t. I, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1989.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida