Klasyczna filozofia niemiecka: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling – transcendentalny idealizm i filozofia moralności

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Udostępnij

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System idealizmu transcendentalnego. O komplementarności filozofii przyrody i filozofii transcendentalnej, przeł. K. Krzemieniowa, Wprowadzenie, § 1.
  • Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, System idealizmu transcendentalnego. O roli sztuki, przeł. K. Krzemieniowa, rozdz. VI, § 3, fragment.
  • Trentowski Bronisław, Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze.
  • Trentowski Bronisław, Myślini, czyli całokształt logiki narodowej.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida