Klientelizm w sprawowaniu władzy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jacek Tarkowski, Patroni i klienci, Warszawa 1992, s. 53.
  • Źródło: Jacek Tarkowski, Patroni i klienci, Warszawa 1992, s. 15–18.
  • Źródło: Krzysztof Nowakowski, Klientelizm jako forma korupcji, „Rocznik Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, t. 1, s. 213.
  • Źródło: Transparency International, Corruption Perception Index 2019, 2020 r., dostępny w internecie: transparency.org [dostęp 14.09.2020 r.].
  • Źródło: Martin Clark, Współczesne Włochy 1871–2006, tłum. Tomasz Wituch, Warszawa 2009, s. 514–515.