Kolonie holenderskie (Indonezja, Antyle)

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: dostępny w internecie: https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/historia/1513062,1,kaligula--czy-na-pewno-szalony-imperator.read.
  • Źródło: dostępny w internecie: http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,9793/k,3.
  • Źródło: Współczesny historyk o staropolskich relacjach dotyczących Batawii. Cytat za: Filip Wolański, Indie Holenderskie w świetle osiemnastowiecznych podręczników geograficznych i w relacji Teodora Anzelma Dzwonkowskiego, w: Staropolski ogląd świata. Materiały z konferencji. Wrocław 23–24 października 2004 r., pod red. tegoż i B. Roka, Wrocław 2004, s. 302–305.
  • Źródło: A. Krawczuk, Poczet cesarzy rzymskich.
  • Fragment Eneidy Wergiliusza https://histmag.org/Sztuka-a-polityka-w-czasach-Oktawiana-Augusta-11341
  • Źródło: Tacyt, Roczniki, s. 3–4, dostępny w internecie: http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20tacyt%20korneliusz%20gajusz%20-%20roczniki.pdf.
  • Źródło: William Shakespeare, Juliusz Cezar, tłum. Leon Ulrich, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/juliusz-cezar.html.