Kominform i RWPG

Liceum ogólnokształcące i technikum
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: tekst dostępny online: dzieje.pl.
  • Źródło: Konwencja rozejmowa z Niemcami z 11 XI 1918 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa 1914–1918, t. 47, oprac. A. Deruga, J. Derużyna, Warszawa 1960, s. 55–56.
  • Źródło: Edward Czapiewski, Jakub Tyszkiewicz, Historia powszechna. Wiek XX, Warszawa 2010, s. 70–74.
  • Źródło: E. Tolle, I was a German, 1934, cyt. za: A. Kitson, Germany 1858-1990, Hope, Terror and Revival, Oxford 2001, s. 72.
  • Źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1998, s. 314–315.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida