Komunikacja werbalna i niewerbalna

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Koc-Kozłowiec Barbara, „Wychowanie w rodzinie” 2012, t. VI.
  • SMS – jak zmienił komunikację między ludźmi?, 2020 r., dostępny w internecie: smsplanet.pl [dostęp 2.11.2020 r.].
  • Nóżka Natalia, Łukasik Joanna, „Debata Edukacyjna” 2011, nr 4.
  • Antas Jolanta, Gesty – obrazy pojęć i schematy myśli, Kraków 2007.
  • Załazińska Aneta, „LingVaria” 2007, nr 2 (4).
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida