Komunizm – teoria i praktyka

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Włodzimierz Lenin, Dzieła wybrane, dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 13.10.2020 r.].
  • Lenin Włodzimierz, O prawie narodów do samookreślenia. Dzieła wybrane, t. 1, Moskwa 1948.
  • Fryderyk Engels, Karol Marks, Manifest komunistyczny, dostępny w internecie: wikisource.org [dostęp 8.04.2020 r.].
  • Przemówienie na Plenum Komitetu Partii okręgu Mat wygłoszone 26 lutego 1972 roku, [w:] Hodża Enver, Socjalizm budują masy. Partia uświadamia je, 2012.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida