Koncepcje narodu i czynniki narodowotwórcze

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Paweł II, „Tygodnik Powszechny” 1995, nr 42.
  • Paweł Kmiecik, Tożsamość narodowa i patriotyzm współczesnych Polaków, 21.09.2016 r., dostępny w internecie: nowastrategia.org.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 31.07.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, 1.07.2015 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 10.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida