Konferencja w Poczdamie

Autor: Marcin Sawicki

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ernst Klee, Auschwitz. Medycyna III Rzeszy i jej ofiary, tłum. E. Kalinowska-Styczeń, wybór za pl.wikipedia.org/wiki/Josef_Mengele, Kraków 2005, s. 442.
  • Źródło: Nota rządu Związku Radzieckiego do rządu Japonii o wypowiedzeniu wojny z 8 VIII 1945 r., [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 236.
  • Źródło: Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 236.
  • Źródło: Uchwały konferencji poczdamskiej z 2 VIII 1945 r., [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 1998, s. 232–234.
  • Źródło: Stanowisko Polskiego Rządu Jedności Narodowej w sprawie przebiegu granicy Polski z Niemcami, dostępny w internecie: pl.wikipedia.org.
  • Źródło: 60 lat po Poczdamie, dostępny w internecie: wprost.pl.
  • Źródło: kaczmarski.art.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida