Konflikt empirystów i racjonalistów w filozofii nowożytnej

Tekst: Wojciech Ostrowski 

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Descartes Rene, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. Ajdukiewiczowa, Kraków 1958.
  • Locke John, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawęcki, Warszawa 1955.
  • Spinoza Baruch, Etyka, t. II, tłum. I. Myślicki, Warszawa 1999.
  • Andrew Morton, Przewodnik po teorii poznania, tłum. T. Baszniak, Warszawa 2002.
  • Kartezjusz, Medytacje o pierwszej filozofii, tłum. M. Ajdukiewicz, K. Ajdukiewicz, S. Świeżawski, I. Dąmbska, Warszawa 1958.
  • John Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. 1, tłum. B. Gawecki, Warszawa 1955.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida